image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 • Thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra

  Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 03/03/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 • Thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

  Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 • Thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

  QUYẾT ĐỊNH SỐ 1534/QĐ-UBND NGÀY 02/6/2021 CỦA UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NỘI VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 • Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Gia đình

  Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 • Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

  Quyết định 3006/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 • Thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải

  Quyết định số 1431/QĐ - UBND, ngày 23/5/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố

 • Thủ tục hành chính lĩnh vực GIáo dục và Đào tạo

  Quyết định số 43/QĐ - UBND , ngày 07/01/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa; danh mục TTHC được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục - Đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 • Thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

  Thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền UBND cấp xã Ban hành kèm theo Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 2/8/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 0
 • Tất cả: 0