image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra
Lượt xem: 7
Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới