image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
UBND quận Dương Kinh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2022
Lượt xem: 95
Chiều ngày 23/9/2022, UBND quận Dương Kinh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng, 

Chiều ngày 23/9/2022, UBND quận Dương Kinh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Minh Phương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận.

anh tin bai


Đ/c Nguyễn Minh Phương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị

9 tháng năm 2022, UBND quận Dương Kinh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022. Tổng thu ngân sách ước 381,373 tỷ đồng, đạt 78,27% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 11.353,5 tỷ đồng, đạt 82,8% kế hoạch, tăng 24,68% so với cùng kỳ. Giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng ước thực hiện 6.965 tỷ đồng, đạt 82,72% kế hoạch, tăng 26,29% so với cùng kỳ. Giá trị công nghiệp do quận quản lý ước thực hiện 692,9 tỷ đồng, đạt 73,71% kế hoạch, tăng 20,53% so với cùng kỳ. Giá trị thương mại - dịch vụ ước thực hiện 4.016,5 tỷ đồng, đạt 83,33% kế hoạch, tăng 24,89% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản ước thực hiện 372 tỷ đồng, đạt 78,68% kế hoạch. Đến nay, diện tích lúa cấy cả năm 760 ha (đạt 88,4% kế hoạch), tổng đàn gia súc ước đạt 6.894 con, tổng đàn gia cầm ước đạt 146.721 con; diện tích nuôi trồng thủy sản là 450 ha…. Cấp 722 giấy phép xây dựng, chỉ đạo xử lý 07 trường hợp vi phạm TTXD. Phê duyệt 05 Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Trình thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận đến năm 2025 và phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Dương Kinh - Kiến Thụy. Báo cáo UBND thành phố việc thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho 18 hộ dân và bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung tại khu Dự án nhà ở Anh Dũng 8, phường Anh Dũng. Cấp 95 GCNQSD đất lần đầu, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho 07 đơn vị. Chỉ đạo các trường học làm tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, tích cực phối hợp tiêm phòng vắc xin Covid19 cho học sinh; tổng kết năm học năm học 2021 - 2022; xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2022 - 2023. Trường Tiểu học Hải Thành được công nhận là trường chuẩn Quốc gia mức 2, kiểm định chất lượng cấp độ 3 và trường THCS Hải Thành được công nhận là trường chuẩn Quốc gia mức 1, kiểm định chất lượng cấp độ 2. Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn quận. Chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh ở người, tiếp tục tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021 - 2022. Triển khai các hoạt động tăng cường VSATTP dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, mùa lễ hội Xuân, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” và dịp Tết Trung thu năm 2022. Thành lập 15 Đoàn kiểm tra VSATTP của quận và phường; đã kiểm tra 110 cơ sở; cấp 05 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tổng số sinh 9 tháng ước 352 trường hợp (giảm 35 trường hợp so với cùng kỳ). Tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thành phố và quận. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày lễ, tết. Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT quận lần thứ IV và Giải Cầu lông trong khuôn khổ Đại hội TDTT chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận. Phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke về công tác phòng chống dịch Covid-19. Phối hợp giới thiệu và giải quyết việc làm cho 1.900 lượt người lao động, đạt 95% kế hoạch; tư vấn việc làm cho 65 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Tổ chức 09 đợt kiểm tra việc thực hiện kỷ cương công vụ năm 2022. Hoàn thành kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022, công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 đối với 21 thí sinh. Sáp nhập và kiện toàn tổ chức bộ máy trường Tiểu học và THCS Tân Thành. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức phường. Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc; Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố trên địa bàn quận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận (19/12/2007 - 19/12/2022). Thực hiện rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2024. Ban hành Kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính quận năm 2022. 100% cán bộ, công chức hành chính quận, phường, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận đã ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực. Kiện toàn nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa quận; tổng số hồ sơ 2.146 hồ sơ, đã giải quyết 2.016 hồ sơ. Chỉ đạo triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 tại UBND quận. Kịp thời đăng tải các văn bản chỉ đạo điều hành và hoạt động của HĐND, UBND quận lên Cổng thông tin điện tử. Ban hành và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đề xuất 12 nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyển đổi số năm 2022. UBND các phường triển khai công tác chứng thực bản sao từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ban Tiếp công dân quận tiếp thường xuyên 77 lượt với 92 người liên quan đến 62 vụ việc; lãnh đạo UBND quận tiếp định kỳ và đột xuất 11 lượt với 23 người liên quan đến 11 vụ việc. Tình hình ANCT được giữ vững, TTATXH, ATGT, PCCN được đảm bảo. Tích cực triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06).

3 tháng cuối năm 2022, UBND quận đề ra 14 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát tốt giá cả, thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu và các hành vi gian lận thương mại. Tập trung chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho các đối tượng cây trồng và vật nuôi; Tập trung đôn đốc, thu nợ đọng thuế để tăng thu ngân sách. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2022 theo đúng quy định đảm bảo chi tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo chỉ đạo của thành phố; Triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp san lấp mặt bằng trái phép. Đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Triển khai các nhiệm vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng theo kế hoạch. Tích cực, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh ở người; tiếp tục tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn quận, đặc biệt là đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tăng cường quản lý chặt chẽ công tác hành nghề y dược tư nhân; Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022...

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới