image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Phường Anh Dũng tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố và công bố quyết định sắp xếp, sáp nhập chi bộ tổ dân phố
Lượt xem: 82
Ngày 28/9/2022, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam phường Anh Dũng tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố và công bố quyết định sắp ...

Ngày 28/9/2022, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam phường Anh Dũng tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố và công bố quyết định sắp xếp, sáp nhập chi bộ tổ dân phố; chỉ định lâm thời tổ trưởng tổ dân phố.

         Tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Duyên – Phó Chủ tịch UBND phường Anh Dũng đã triển khai Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Theo đó, phường Anh Dũng sáp nhập các Tổ dân phố Phú Hải 1, Phú Hải 2 thành Tổ dân phố Phú Hải 1 với 534 hộ dân; sáp nhập Tổ dân phố Ninh Hải 1, Ninh Hải 2 thành Tổ dân phố Ninh Hải 1 với 433 hộ dân; sáp nhập Tổ dân phố Ninh Hải 3, Ninh Hải 4 thành Tổ dân phố Ninh Hải 2 với 611 hộ dân.

         Đảng ủy phường Anh Dũng ban hành Quyết định số 69-QĐ/ĐU ngày 26/9/2022 sáp nhập Chi bộ tổ dân phố Phú Hải 1 với Chi bộ tổ dân phố Phú Hải 2 thành lập Chi bộ Tổ dân phố Phú Hải 1, gồm 120 đảng viên; chỉ định Chi ủy chi bộ gồm 07 đồng chí; chỉ định đồng chí Mai Trọng Thứ giữ chức vụ Bí thư chi bộ và đồng chí Lê Ngọc Điệp giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ tổ dân phố Phú Hải 1, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Quyết định số 70-QĐ/ĐU ngày 26/9/2022 sáp nhập Chi bộ tổ dân phố Ninh Hải 1 với Chi bộ tổ dân phố Ninh Hải 2 thành lập Chi bộ Tổ dân phố Ninh Hải 1, gồm 60 đảng viên; chỉ định Chi ủy chi bộ gồm 05 đồng chí; chỉ định đồng chí Phạm Huy Nhì giữ chức vụ Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Xuân Khoát giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ tổ dân phố Ninh Hải 1, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Quyết định số 71-QĐ/ĐU ngày 26/9/2022 sáp nhập Chi bộ tổ dân phố Ninh Hải 3 với Chi bộ tổ dân phố Ninh Hải 4 thành lập Chi bộ Tổ dân phố Ninh Hải 2, gồm 22 đảng viên; chỉ định Chi ủy chi bộ gồm 03 đồng chí; chỉ định đồng chí Vũ Công Uẩn giữ chức vụ Bí thư chi bộ và đồng chí Vũ Hữu Thiều giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ tổ dân phố Ninh Hải 1, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

 

anh tin bai

Đ/c Đỗ Đức Thời – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
 và đ/c Vũ Quốc Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao Quyết định thành lập Chi bộ

 

anh tin bai

Đ/c Đỗ Đức Thời – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
và đ/c Vũ Quốc Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao Quyết định chỉ định Bí thư Chi bộ

 

anh tin bai

Đ/c Đỗ Đức Thời – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
và đ/c Vũ Quốc Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao Quyết chỉ định Tổ trưởng TDP lầm thời

 

anh tin bai

Đ/c Đỗ Đức Thời – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo hội nghị

UBND phường Anh Dũng ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 chỉ định ông Lê Ngọc Điệp làm Tổ trưởng Tổ dân phố lâm thời tại tổ dân phố Phú Hải 1; Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 chỉ định ông Vũ Hữu Thiều làm Tổ trưởng Tổ dân phố lâm thời tại tổ dân phố Ninh Hải 2.

         Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Đức Thời – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị các tổ dân phố sáp nhập hoàn thiện, bàn giao hệ thống sổ, cớ sở vật chất; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết 26 của HĐND thành phố. Đề nghị các Chi bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Thực hiện sắp xếp lại các tổ chức ở tổ dân phố, bố trí đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố phù hợp theo quy định; tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị phường hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thay đổi thông tin về đơn vị hành chính tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập trên các giấy tờ tùy thân, liên quan…/.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới