image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể dục thể thao trên địa bàn thành phố.
Lượt xem: 70
Xem chi tiết Quyết định ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tại:

Quyết định về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể dục thể thao trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết tại:

Tải về

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới