image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP
Lượt xem: 10
Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 03/03/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới