image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính lĩnh vực GIáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 7
Quyết định số 43/QĐ - UBND , ngày 07/01/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa; danh mục TTHC được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục - Đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới