image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 7
Thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền UBND cấp xã Ban hành kèm theo Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới