image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 4
Quyết định 3006/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới