image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Gia đình
Lượt xem: 9
Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới