image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đảng uỷ phường Anh Dũng tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)
Lượt xem: 74
Sáng ngày 02/02/2023 Đảng uỷ phường Anh Dũng tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023).

Sáng ngày 02/02/2023 Đảng uỷ phường Anh Dũng tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023); Trao tặng huy hiệu Đảng đợt 03/02/2023; Tổng kết công tác xây dựng Đảng, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Uỷ viên BTV Quận uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị quận; Đồng chí Đặng Thị Hà, Uỷ viên BTV Quận uỷ, Chủ nhiệm UBKT quận uỷ; Các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận uỷ. Đại biểu phường có các đồng chí: Đỗ Đức Thời, Uỷ viên Quận uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; Đồng chí Đỗ Văn Tần, Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ, Đồng chí Vũ Quốc Bình, PBT Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường.

Tại hội nghị kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự sáng lập và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm qua, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  phường Anh Dũng đã phát huy các nguồn lực và lợi thế của địa phương, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đảng ủy đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; tập trung triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng bảo đảm chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định.  Thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên và phát triển tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2022. Công tác kiểm điểm đánh giá, xếp loại cán bộ, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2022 được thực hiện đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, đúng quy định; việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Công tác quy hoạch, cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới, chất lượng từng bước được nâng lên. Công tác tổ chức đảng, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác Dân vận của Đảng, hoàn thành các Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2022.

Nhân dịp này, Ban thường vụ Thành ủy tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên, tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 01 đảng viên, tặng huy hiệu 50 tuổi Đảng cho 01 đảng viên,  tặng huy hiệu 45 tuổi Đảng cho 03 đảng viên, tặng huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 04 đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường Anh Dũng; 

anh tin bai
 

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Uỷ viên BTV Quận uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị quận trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 

Đảng uỷ phường  xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2022 có 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xếp loại đảng viên năm 2022 cho 77 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 387 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 19 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Xếp loại cán bộ lãnh đạo diện Đảng uỷ quản lý năm 2022 cho  01 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

 
anh tin bai

Đồng chí Đỗ Đức Thời, Uỷ viên Quận uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường tặng khen thưởng cho các tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới